Latest Gatibidhi
Gatibidhi - May 19,2018 Gatibidhi - May 19,2018
2075-02-05

Saturday
Gatibidhi - May 15,2018 Gatibidhi - May 15,2018
2075-02-01

Tuesday
Gatibidhi - May 12,2018 Gatibidhi - May 12,2018
2075-01-29

Saturday
Gatibidhi - May 05,2018 Gatibidhi - May 05,2018
2075-01-22

Saturday
Gatibidhi - May 01,2018 Gatibidhi - May 01,2018
2075-01-18

Tuesday
 
Gatibidhi - November 11,2017
 
Date : 2017-11-11
Place : Saturday

Three days Sadhana Program under the guidance of Respected Sangita Didi at Shyama Shyam Dham, Bharatpur, Chitwan. Sadhana Program under the guidance of Respected Sangita Didi at Eastern Center of Shree Radha Madhav Samiti Nepal.
Gau Sewa Program organized by Divine Youth Club Nepal at Yogi Narahari Nath Ashram & “Matha Mandir Gai Bachhcha Bachau tatha Samaj Bikash Abhiyan” - Gaushala, Kathmandu.

  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+
 
2018 :    January    February    March    April    May