Latest Gatibidhi
Gatibidhi - August 18,2018 Gatibidhi - August 18,2018
2075-05-02

Saturday
Gatibidhi - August 14,2018 Gatibidhi - August 14,2018
2075-04-29

Tuesday
Gatibidhi - August 11,2018 Gatibidhi - August 11,2018
2075-04-26

Saturday
Gatibidhi - August 07,2018 Gatibidhi - August 07,2018
2075-04-22

Tuesday
Gatibidhi - August 04,2018 Gatibidhi - August 04,2018
2075-04-19

Saturday
 
Gatibidhi - November 11,2017
 
Date : 2017-11-11
Place : Saturday

Three days Sadhana Program under the guidance of Respected Sangita Didi at Shyama Shyam Dham, Bharatpur, Chitwan. Sadhana Program under the guidance of Respected Sangita Didi at Eastern Center of Shree Radha Madhav Samiti Nepal.
Gau Sewa Program organized by Divine Youth Club Nepal at Yogi Narahari Nath Ashram & “Matha Mandir Gai Bachhcha Bachau tatha Samaj Bikash Abhiyan” - Gaushala, Kathmandu.

  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+
 
2018 :    January    February    March    April    May    June    July    August