Sadhana at SSD,Thimi Nepal
Sadhana at SSD,Thimi  Nepal Sadhana at SSD,Thimi  Nepal Sadhana at SSD,Thimi  Nepal

Sadhana in the presence of Respected Sangita Didi in this "Pitri Paksha" Period at Shyama Shyam Dham, Thimi.

« Back Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+
 
Blog Archive