Sangita Didi Kirtan
 
Sangita Didi's Post
 
Sangita Didi's Kirtans
Videos Audios
 
 
Gurudev Saran Me Aai
 
Date : 2013-08-03
Place : -

Gurudev saran mein aie , Aab tho lo mohi aapanahi

Kachu bhet sanga nahi laaie, Khali jholi lei aie

Aashuwan mala lei aie, Dho bigri mori baanaie

Mohi bhukti mukti nahi vaaie, Chaha Yugal charana saranaie

Lakha chaurasi chali aie, Kahu palahu kal nahi paie

Maya ne hari bisharie , Guruvaar ne yaad dilahie

Maya ne maar lagaie, Guruvaar ne kantha lagaie

Maya ne pyaas badhaie, Guruvaar ne pyaas bujhie

Bhavasagaar than a paie, Guruvaar ne bhavasindhu sukhaie

Saranagati raha dekhaie, Guruvaar par bali bali jayee

Gaja janami janami dukha paie, Aab guru ki laie saranaie

Tu jaa ‘Kripalu’ saranie, Hari parakhata bhuj filahie!!


  Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+